Node.js 10, ktoré má serverová edícia Ubuntu 20.04 LTS ako defaultnú verziu vo svojich repozitároch (sudo apt info nodejs) je od konca apríla 2021 neudržiavaná. Najnovšia verzia je v16, ktorá tu s nami bude do konca apríla 2024. Pokiaľ začínate nový projekt mala by to byť pre vás štartovacia verzia. Ako ju nainštalovať si ukážeme nižšie.

Pre inštaláciu budete potrebovať sudo práva. Pokiaľ nezačínate na „čistej“ inštalácii operačného systému odporúčam si ho zálohovať. Začneme aktualizáciou repozitárov a balíčkov.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Pre setup node.js repozitára budeme potrebovať curl, ak ho v systéme ešte nemáte.

sudo apt install -y curl

Spustenie procesu na pridanie repozitára a jeho refresh.

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -

Inštalácia node.js.

sudo apt install -y nodejs

Odporúčam nainštalovať aj ďalšie vývojárske tooly.

sudo apt-get install gcc g++ make

Môžeme ešte skontrolovať nainštalované verzie.

node --version
npm --version