JavaScript

46 článkov

Skriptovací programovací jazyk používaný najmä pri tvorbe webových stránok. Pôvodne ho vyvíjal Brendan Eich zo spoločnosti Netscape Communications pod názvom Mocha, neskôr pod menom LiveS

Máte optimálne usporiadanú <head>?
— Na minútu čítania

Máte optimálne usporiadanú <head>?

Často krát je <head> pomerne veľká časť vašej stránky, ktorá blokuje vykresľovanie. Na tom, čo obsahuje a aj na poradí pri web performance záleží. Rick Viscomi, ako jeden z vývojárov prehliadača Google Chrome vytvoril nástroj capo.js. Ten odporuča, ako...

GitHub kupuje npm

GitHub kupuje npm

- 1 minute read

Nebolo tých morových rán počas posledných dní dosť? Je tu ďalšia. GitHub kupuje [https://github.blog/2020-03-16-npm-is-joining-github/] npm, Inc., spoločnosť ktorá stojí...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist