node.js

28 článkov

Systém navrhnutý pre písanie vysoko škálovateľných internetových aplikácií, najmä webových serverov. Programy sú písané v jazyku JavaScript, ktorý využíva model udalostí a asynchró

Update na Ghost 4.x a nový server
— Na minútu čítania

Update na Ghost 4.x a nový server

Prvý deň nového roka som okrem iného využil na dlho odkladaný „veľký“ update tohto blogu. Mal som viac restov – stará verzia CMS, ale aj operačného systému. Nakoniec to išlo hladšie ako som čakal. Nové VPS Pri virtuálnom serveri nebolo nad čím váhať...

GitHub kupuje npm

GitHub kupuje npm

- 1 minute read

Nebolo tých morových rán počas posledných dní dosť? Je tu ďalšia. GitHub kupuje [https://github.blog/2020-03-16-npm-is-joining-github/] npm, Inc., spoločnosť ktorá stojí...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist