Prototypovanie je stále nie len že in, ale aj urýchľuje vývoj a myslenie. Nie nadarmo sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť. A na podobnej filozofii si zakladajú tvorcovia AppSeed.

Ide o mobilnú aplikáciu s ktorou odfotíte vaš wireframe nakreslený na papieri alebo flipcharte. Aplikácia obrázok zanalyzuje a pokúsi sa rozpoznať jednotlivé elementy. Tým potom môžete bližšie špecifikovať – či ide o vstup, tlačidlo, mapu, obrázok a podobne. AppSeed sa pokúša na zafinancovať výrobu cez Kickstarter. Samozrejme svoj cieľ už prekonali.