Každý kto už niekedy používal webový server Apache určite sa stretol so súborom .htaccess. A to nehovorím už o rôznych SEO fičúrkach a tak. Jednoducho ak máte potrebu vytvoriť, či editovať tento súbor môžete použiť napríklad editor, ktorý zvýrazňuje syntax. Existuje však aj vizuálne prívetivejší nástroj.

Nesie názov HTAccessible a nájdete ho na stránke tlhouse.co.uk - je určený pre systémy z rodiny Windows a šírený ako freeware. Inštalácia je jednoduchá, bohužiaľ nutná. Viac by som privítal ak by bol program distribuovaný ako priamo spustiteľný exe súbor, no nevadí. Okno programu je rozdelené na tri časti – v prvej sa vyberajú hlavné vlastnosti (napr. presmerovanie, vylistovanie vybratých typov súborov a pod. ), v druhom sa nastavujú konkrétne hodnoty a v tretej časti sa generuje samotný obsah súbora. Ten môžete nakopírovať do schránky alebo priamo uložiť ako súbor.