Dáta sú najcennejšie keď o ne prídete. Z vlastnej skúsenosti by som mohol veľa na túto tému rozprávať. Veď každý návod začína „spravte si zálohu“, no ale kto je lenivejší než „ítéčkári“ že áno. Načo si ale lámať hlavu, keď sa dajú takéto veci robiť automaticky?

Pre svoj blog, ktorý beží na WordPress-e používam plugin WordPress Database Backup, ktorý spraví zálohu, skomprimuje ju a pošle na mail. Veď načo sú gigabajtové mailové schránky. Zálohy majú rádovo megabajty takže nieje problém. Určite aj ďalšie CMS majú podobné pluginy.

Ak však máte vlastné riešenie buď ste dosť šikovný na to aby ste si niečo podobné napísali sami, alebo môžete siahnuť po skripte backup2mail. Ten má rovnakú funkcionalitu ako vyššie spomínaný plugin no jeho použitie je univerzálnejšie. Skript je napísaný v PHP, pre svoje spúšťanie potrebuje Cron alebo Scheduled Tasks interface (Windows). Konfigurácia je pekne popísaná na samotnej stránke skriptu. Prax nejeden krát ukázala, že je oveľa efektívnejšie sa pár minút povenovať podobným skriptom, než dáta pracne nanovo vytvárať.