Včera sa sociálnymi sieťami a neskôr aj spravodajskými servermi prehnala informácia, že v Slovenskej akadémii vied horela budova Virologického ústavu. Dôvodom požiaru bolo pravdepodobne vznietenie plynu unikajúceho z acetylénovej fľaše – v budove prebiehajú rekonštrukčné práce a nejaké úpravy no a vrámci nich aj zváranie.

Po tom, čo som sa na SME.sk dočítal, že k ohrozeniu nedošlo tak som chcel túto správu zabudnúť no ešte sa ku mne dostala cez „večeracie“ Televízne noviny na Markíze. Tu bol už aj rozhovor s hasičom, ktorému sa podarilo vyniesť disk veľmi cenným výskumom Alzheimerovej choroby, na ktorom sa tam pracuje už 20 rokov – podľa vyjadrení vybral hasič pevný disk z počítača, ktorý sa nachádza v miestnosti kde bol požiar.

Určite chvályhodný čin na ktorý by nemal každý gule, no tu nastáva môj pohľad ITčkára. Prečo je 20 ročný výskum uložený na disku v počítači? Sme v dobe keď je vzdialená záloha dostupná a bežná. Nejaký NAS v inej budove SAV s pravidelnou vzdialenou zálohou. Alebo aj záloha ne iné média (pásky, HDD, …) ktoré by sa v pravidelných intervaloch vynášali z budovy. Možností je nekonečne veľa. Tu niesu problémom financie – podpredsedníčka SAV sa vyjadrila, že

… virologický ústav bol veľmi dobre vybavený prístrojmi a zničia sa aj výsledky práce vedeckých pracovníkov …

Opäť sa teda bohužiaľ asi potvrdí, že nieje nad zálohu. Cena akéhokoľvek hardvéru je zanedbateľná oproti informáciám na ňom uložených. To platí ako v domácom prostredí ale aj každom inom.

Poznatky vášho celoživotného výskumu si značiť na kus toaletného papiera nieje zrovna spôsob ako ho zanechať budúcim generáciám.