Pre každého kto sa venuje webdesignu a vývoju webových aplikácií nieje optimalizácia určite cudzí pojem. Existuje niekoľko nástrojov priamo na to určených, nejaké informácie získate už aj v pokročilejšom editore či webovom prehliadači (napríklad Mozilla Firefox + rozšírenie Web Developer). Pre základnú analýzu je pomerne slušne použiteľná online služba Web Page Analyzer. Zameraná je na hlavne na testovanie rýchlosti. Stačí zadať link na stránku, dokument, či vložiť priamo zdrojový kód. Výsledný report ponúka takéto informácie:

  • veľkosť objektov na stránke (HTML, CSS, obrázky, JavaScript, multimédia, ostatné)
  • počet objektov na stránke
  • čas kompletného načítania stránky pre rôzne pripojenia (14.4K, 28.8K, 33.6K, 56K, ISDN 128K, T1 1.44Mbps)
  • linky na objekty na stránke z ich veľkosťou aj typom (obrázok, obrázok vložený cez CSS, skript a pod.)
  • podpora HTTP kompresie

Na záver nasledujú odporúčania, zostavené predovšetkým z veľkosti a počtu vložených objektov. Analyzátor popíše, ktoré treba odstrániť aká je napríklad odporúčaná veľkosť CSS alebo skriptov a aká je vaša. Takáto analýza poskytne naozaj len základné informácie, preto odporúčam použite pokročilejších nástrojov no začínajúcim developerom aj toto pomôže.