Spoločnosť Trolltech ukončila vývoj vlastnej hardvérovej vývojovej platformy Greenphone. Na tomto „železe“ vyvíjala systém Qtopia. Išlo o prvý mobilný telefón užívateľom modifikovateľným firmware. Dôvodom prečo končí Trolltech s Greenphone je, že spoločnosť sa chce zamerať viac na vývoj softvéru - jednoducho sa necíti ako vývojár hardvéru . Systém Qtopia bol však portovaný na telefón Neo1973 od FIC – pritom však nemusí byť nasadený len na mobilných telefónoch, ale napríklad aj na mobilných prehrávačoch či rôznych navigačných zariadeniach.