V poradí do deviateho ročníka je možné prihlasovať novinárov ale aj laickú verejnosť do 31. januára 2013 za príspevky za rok 2012. Cieľom súťaže Novinárska cena je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky a má záujem napomáhať zvyšovaniu profesionality a kvality žurnalistiky.

Tak ako minulý rok tak aj tento je možné prihlásiť aj slovenský blog do kategórie „Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku“. Tomuto blogu sa za rok 2011 podarilo dostať do finále, čo je pre mňa najväčšia možná pocta.

Nominácia na spomínanú cenu bola za sériu článkov o SOZA. Tá nás mimochodom potrápila aj tento rok. Ďalej sa do finále prepracovala séria spotov o slovenskom zdravotníctve a investigatívnych článkov o reedukačnom domove. Proste úplne iná kategória, o to viac ma potešilo, že som sa sem dostal.

Takže aj blog môže mať svoju váhu – ak myslíte, že viete o niekom, kto si nomináciu zaslúži určite ho prihláste.