Nový Palm Pre som tu už niekoľko krát chcel spomenúť, no než sa mi to podarilo už o ňom asi každý vie. Takže radšej dám tip na niečo užitočnejšie – pred rokom som spomínal PSD súbor s GUI Apple iPhone.

Teraz odkážem na GUI pre Palm Pre tak isto v tomto formáte, grafici nech nasmerujú svoje prehliadače na web teehanlax.com. Archív ma vyše 7 MB, PSD po rozbalení 14 MB.