Tak už som ja ja „FF2 positive“, upgradoval som ráno. Žiadnu obrovskú zmenu som nečakal no a ani sa nekonala. Trošku som sa obával ako to bude zo zatváraním tabov v dvojkovej verzii. Predchádzajúca verzia používala button na zatvorenie aktuálneho tabu (karty). K takejto koncepcii sa pripojili aj vývojári Opery. Mozilla Firefox 2 má však štandardne nastavené aby sa každý tab zatváral samostatným buttonom umiestneným na ňom. Našťastie ako v Opere tak aj vo Firefoxe sa dá toto nastavenie zmeniť. Proste som už raz zvyknutý na takú ergonómiu, tak to tak chcem mať. Ako na to? Zobrazíme si konfiguračné menu about:config, nájdeme si položku browser.tabs.closeButtons (môžete použiť filter). Ak predpokladáte, že pre nás je kľúčová „hodnota“ tak predpokladáte správne:

0 - zobrazí zatvárací button len na aktívnom tabe
1 - zobrazí zatvárací button len na všetkých taboch, štandardné nastavenie
2 - nezobrazí žiaden zatvárací button
3 - zobrazí zatvárací button na konci panela s tabmi, tak ak to bolo vo FF1.5 a predchádzajúcich

A ešte jeden tip na záver, možno viete že nový Firefox si pamätá naposledy otvorené stránky po spustení. Treba to však nastaviť v Nástroje > Možnosti > Hlavné > Po spustení programu Firefox zobraziť: Naposledy otvorené okná a karty.