Keď raz za čas generujete heslo tak si väčšinou na ňom dáte záležať. Ak však treba vygenerovať tých hesiel viacej tak sa hodí už na to utilita. Šikovnejší si ju napíšu sami, lenivejší môžu siahnuť po APG čo je Automated Password Generator. V Ubuntu si generátor nainštalujete príkazom sudo apt-get install apg nástroj stačí spustiť:

alian@alian-virtual:~$ apg

Please enter some random data (only first 8 are significant) (eg. your old password):>

rafsAkhec6 (rafs-Ak-hec-SIX)

Kirnyav8 (Kirn-yav-EIGHT)

rekemnemBef4 (rek-em-nem-Bef-FOUR)

vags0Flybeg (vags-ZERO-Flyb-eg) AbAdMeaKoc9 (Ab-Ad-Mea-Koc-NINE)

bliTwoch3 (bli-Twoch-THREE)