Cloud native computing foundation (CNCF) do svojho inkubátora pridala Backstage. Projekt Backstage vznikol v Spotify v roku 2016 a ide o otvorenú platforma na budovanie portálov pre vývojárov. Zjednocuje tooling, služby, aplikácie, dáta a dokumentáciu do jedného konzistentného používateľského rozhrania, ktoré umožňuje vývojárom jednoducho vytvárať a manažovať. Backstage má už teraz 60+ open source pluginov.

Spotify uvoľnil Backstage ako open source v marci 2020 a od septembra ide o CNCF Sandbox projekt. Backstage za ten čas vyrástol, stabilizoval sa, oslovil komunitu a bola vydaná verzia 1.0. Prejdenie inkubátorom bude ďalším signálom jeho vyspelosti, čo samozrejme bude nejakú dobu trvať.

Ak ste sa s týmto projektom ešte nestretli určite vám odporúčam naň zacieliť vašu pozornosť ak potrebujete pre váš tím postaviť prehľadný dashboard. Pozrite oficiálny web a príklady použitia.

Inkubácia Backstage je ďalším pekným príkladom, že cloud native nemusí znamenať len Kubernetes.