Zdá sa, že kamarádenie sa projektu CentOS s Red Hat, ktoré bolo oznámené v roku 2014 sa nevyplatilo. Projekt CentOS, alebo ešte lepšie povednané rovnomenná linuxová distribúcia v podobe ako sme ju poznali totiž končí.

CentOS bol postavený na Red Hat Enterprise Linux (RHEL), čo je komerčná distribúcia s otvoreným zdrojovým kódom. To znamená, že po vydaní novej verzie RHEL je zostavená distribúcia CentOS. Tá je kompatibilná s RHEL a komunitne mimoriadne obľúbená.

Teraz ale má nastať obrat a CentOS by sa mal stať upstreamom pre RHEL z ktorého s Red Hat bude „vyzobávať“ čo potrebuje. To samozrejme vzbudilo vlnu nevôle, lebo takáto zmena sa dotýka aj aktuálnej verzie 8. No a úplne to nabúráva aj filozofiu a zámer prečo vlastne CentOS ako projekt vznikol. Situáciu dobre popisuje článok CentOS je mrtev, ať žije CentOS Stream: distribuce předbíhající ve vývoji RHEL na root.cz.

Odpoveďou má byť nová distribúcia Rocky Linux, ktorá má fungovať na pôvodnej filozofii CentOS.

Rocky Linux is a community enterprise Operating System designed to be 100% bug-for-bug compatible with Red Hat Enterprise Linux now that CentOS has shifted direction.

Názov má vzdať hold zosnulému spoluzakladateľovi CentOS, ktorým bol Rocky McGaugh, ako uviedol Gregory Kurtzer.

Na switch je pripravený aj Oracle a umožňuje prejsť z CentOS na komerčný Oracle Linux.

Medzičasom vznikla aj petícia pre zachovanie pôvodného stavu a fungovania CentOS projektu.