Synopsi dnes na Facebooku odkazoval na službu Identifikácia zlomyseľných volaní o ktorej som doteraz netušil, že ju naši mobilný operátori od leta poskytujú. Ak o nej viete tak kľudne preskočte. Identifikáciu zlomyseľných volaní alebo - Malicious Call Identification (MCID) poskytuje ako T-Mobile tak aj Orange za poplatok cca 500 Sk.

„Zlomyseľnosť“ volania vždy subjektívne určuje volaný účastník, na ktorého telefónne číslo takýto hovor smeruje. Nieje problém zistiť hovory z utajeného (CLIR) čísla. Po právnej stránke je to ošetrené v súlade s ustanovením § 64 zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Podľa Ústredného portálu verejnej správy sa na pôvodcu zlomyseľného volania nevzťahuje zákaz na

… nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií prenášaných prostredníctvom sietí inými osobami, ako sú komunikujúce osoby okrem zmluvne dohodnutého spôsobu s užívateľom alebo v rámci výkonu zákonných oprávnení určených štátnych orgánov …

Čiže už sú nejaké zákonné páky a služby ma takúto „zlomyseľnosť“. Stále sú však zákony rozhádzané do viacerých smerníc a nariadení, zaujímavý a stručný prehľad spravil Ing. František KALUŽA v článku Legislatívna ochrana elektronickej komunikácie.