Štandardne má ESXi 4.0 server od spoločnosti VMware vypnutý prístup na SSH (TCP port 22). Takýto prístup sa hodí napríklad keď budete chcieť pomocou CLI nástrojov naklonovať nejaký virtuálny stroj. Postup je nasledovný.

  • prepnite sa na konzolu pomocou Alt+F1, ak budete na nej písať tak zistíte, že nič nevidíte
  • napíšte unsupported a stlačte Enter
  • budete vyzvaný na zadanie hesla
  • zadajte vi /etc/inetd.conf. vi je jediný editor na serveri, takže pokiaľ ho nepoznáte naštudujte si jeho používanie
  • nájdite ssh a odstránte zakomentovanie mriežkou “#”, ssh je tam 2x (aj pre IPv6)
  • spustite príkaz services.sh restart, ktorý reštartne služby
  • teraz sa môžete ako root prihlásiť na port 22 a IP servera, nezabudnite na riziko ktoré otvorenie porta do „vonka“ prináša