Výsledky prieskumu dôveryhodnosti tej-ktorej formy reklamy

Nielsen Company, ktorá je poprednou svetovou firmou v oblasti marketingu zverejnila výsledky prieskumu, ktorý bol zameraný na dôveryhodnosť rôznych spôsobov reklamy. Závery s tohto prieskumu nájdete na domovskej stránke spoločnosti. Najhoršie dopadla reklama pred filmom, reklama vo vyhľadávačoch, online »