Nainštalovať LAMP server na Ubuntu 8.04 je viac než jednoduché, môžete to spraviť zo shellu výpisom všetkých súčastí. Ak však máte aj grafické prostredie skúste použiť Synaptic.

Nastavte sa do Administration - Synaptic Package Manage - Edit - Mark Packages by Task a tam nájdite a vyberte LAMP Server. Počas inštalácie budete požiadaný o zadanie root hesla pre MySQL.

PhpMyAdmin môžete tak isto doinštalovať cez Synaptic alebo príkazom sudo apt-get install phpmyadmin.