Inštalácia Ruby on Rails na Ubuntu s rbenvMinule som tu popísal návod ako na Ubuntu nainštalovať Ruby on Rails s Ruby Version Manager (RVM). Ako Srigi v komentároch pod článkom uviedol nie je to jediný možný spôsob inštalácie tohto prostredia.

Ďalšou možnosťou je použitie rbenv a ruby-build, ktorých tvorcom je Sam Stephenson zo známeho 37Signals. Tento postup je pre defaultnú inštaláciu Ubuntu, návod ako si ho konfigurujem nájdete tu. Takže hurá na to. Inak ak vás zaujíma porovnanie tak odporúčam článok RVM and rbenv. Update systému

sudo aptitude update 
sudo aptitude upgrade 

JS backend a veci na kompiláciu

sudo apt-get install nodejs sqlite3 libsqlite3-dev zlib1g-dev build-essential \ 
libssl-dev libreadline-dev git-core 

Klonujeme rbenv k sebe

git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv 

Nastavenie ciest k binárkam

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc 
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc 
exec $SHELL 

Klonujeme ruby-build k sebe

mkdir -p ~/.rbenv/plugins 
cd ~/.rbenv/plugins 
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git 

Inštalácia Ruby

rbenv install 1.9.3-p362 
rbenv global 1.9.3-p362 
rbenv versions 
rbenv local 1.9.3-p362 

Inštalácia Rails

cd ~ 
echo "gem: --no-ri --no-rdoc" > ~/.gemrc 
gem install bundler 
gem install rails 

Vytvorenie a spustenie prvej aplikácie

rails new hello 
cd hello 
rails server 

Update rbenv je triviálne

cd ~/.rbenv 
git pull 

Staň sa fanúšikom

TOPlist TOPlist