Minule som tu popísal návod ako na Ubuntu nainštalovať Ruby on Rails s Ruby Version Manager (RVM). Ako Srigi v komentároch pod článkom uviedol nie je to jediný možný spôsob inštalácie tohto prostredia.

Ďalšou možnosťou je použitie rbenv a ruby-build, ktorých tvorcom je Sam Stephenson zo známeho 37Signals. Tento postup je pre defaultnú inštaláciu Ubuntu, návod ako si ho konfigurujem nájdete tu. Takže hurá na to. Inak ak vás zaujíma porovnanie tak odporúčam článok RVM and rbenv. Update systému

sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade

JS backend a veci na kompiláciu

sudo apt-get install nodejs sqlite3 libsqlite3-dev zlib1g-dev build-essential \ 
libssl-dev libreadline-dev git-core

Klonujeme rbenv k sebe

git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv

Nastavenie ciest k binárkam

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Klonujeme ruby-build k sebe

mkdir -p ~/.rbenv/plugins
cd ~/.rbenv/plugins
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git

Inštalácia Ruby

rbenv install 1.9.3-p362
rbenv global 1.9.3-p362
rbenv versions
rbenv local 1.9.3-p362

Inštalácia Rails

cd ~
echo "gem: --no-ri --no-rdoc" > ~/.gemrc
gem install bundler
gem install rails

Vytvorenie a spustenie prvej aplikácie

rails new hello
cd hello
rails server

Update rbenv je triviálne

cd ~/.rbenv
git pull