Ruby on Rails

12 článkov

Ruby on Rails je framework pre vývoj webových aplikácií napojených na databázu, používajúci architektúru model-view-controller (MVC)

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist