Ansible

3 článkov

Ansible je slobodný software, ktorý vytvára platformu pre konfiguračnú správu a riadenie počítačov kombinujúce viacuzlové nasadení softwaru, ad hoc vykonávanie úloh a správu konfigurác

Weekly #34 - kernel 4.20, OrbitDB, K8s, Project Mu, vianočné tipy pre Bash
— 2 min. čítania

Weekly #34 - kernel 4.20, OrbitDB, K8s, Project Mu, vianočné tipy pre Bash

Technológie * 2019 Open Source Database Trends & Predictions [https://severalnines.com/blog/2019-open-source-database-trends-predictions?ref=alian.info] * Bye bye Mongo, Hello Postgres [https://www.theguardian.com/info/2018/nov/30/bye-bye-mongo-hello-postgres?ref=alian.info] * OrbitDB is a serverless, distributed, peer-to-peer database [https://github....

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist