Ansible

3 článkov

Ansible je slobodný software, ktorý vytvára platformu pre konfiguračnú správu a riadenie počítačov kombinujúce viacuzlové nasadení softwaru, ad hoc vykonávanie úloh a správu konfigurác

Weekly #34 - kernel 4.20, OrbitDB, K8s, Project Mu, vianočné tipy pre Bash
— 2 min. čítania

Weekly #34 - kernel 4.20, OrbitDB, K8s, Project Mu, vianočné tipy pre Bash

Technológie 2019 Open Source Database Trends & Predictions Bye bye Mongo, Hello Postgres OrbitDB is a serverless, distributed, peer-to-peer database Most Widely Deployed and Used Database Engine How to use Redis Streams in your Apps Introducing Project Mu The future of ZFS...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist