Redis

5 článkov
Redis už nie je open-source
— Na minútu čítania

Redis už nie je open-source

Od verzie 7.4 prechádza Redis na duálne licencovanie a to Redis Source Available License (RSALv2) a Server Side Public License (SSPLv1), namiesto pôvodnej BSD licencie. Nie je teda už open-source, čo sa týka OSI definície. Reakcia na tieto zmeny prišla pomerne...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist