CSS

30 článkov

Kaskádové štýly (Cascading Style Sheets) je jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov

Nahý alian na webe :)

- Na minútu čítania

I’m naked! Tak ako som sa ráno zobudil budem dnes celý deň. Samozrejme len na webe. Dnes je totiž CSS Naked Day vymyslený Dustinom Diazom no a...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist