serverless

29 článkov

Serverless je model cloud computingu, v ktorom poskytovateľ cloudu prevádzkuje server a dynamicky riadi prideľovanie prostriedkov

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist