deep learning

2 článkov

Hlboké učenie alebo deep learning je disciplína v rámci strojového učenia, ktorá sa zaoberá využitím algoritmov (predovšetkým neurónových sietí) s veľkým počtom vrstiev (layers) reprezentujúcich dáta.

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist