workshop

15 článkov

Forma vzdelávacie aktivity, pri ktorej lektor pripraví program tak, aby prostredníctvom rôznych techník (brainstorming, priorizácia, mentálne mapy, spätná väzba, atď.) účastníci pomocou vlastných skúseností a znalostí došli k výstupu, ktorý je pre nich užitočný a využiteľný v ich ďalšej práci

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist