CDN

6 článkov

Sieť pre doručovánie obsahu Content Delivery Network alebo CDN je sieť vzájomne prepojených serverov, ktorá umožňuje dostupnosť obsahu alebo dát (obvykle veľkýkch multimediálnych súboro

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist