CDN

6 článkov

Sieť pre doručovánie obsahu Content Delivery Network alebo CDN je sieť vzájomne prepojených serverov, ktorá umožňuje dostupnosť obsahu alebo dát (obvykle veľkýkch multimediálnych súboro

Weekly #80 - Mirantis kupuje Docker, CDN, Go má 10, Cardboard, SQL Server 2019, Helm 3, MacBook Pro 16”
— 2 min. čítania

Weekly #80 - Mirantis kupuje Docker, CDN, Go má 10, Cardboard, SQL Server 2019, Helm 3, MacBook Pro 16”

Technológie * CDN comparison: AWS, Google Cloud, Azure, IBM, Alibaba Cloud [https://www.dailyhostnews.com/cdn-comparison-aws-google-cloud-azure-ibm-alibaba-cloud?ref=alian.info] * Scaling in the presence of errors—don’t ignore them [https://programmingisterrible.com/post/188942142748/scaling-in-the-presence-of-errorsdont-ignore?ref=alian.info] * The Consul outage that never...

You’ve successfully subscribed to alian.info
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Prosím zadajte aspoň 3 znaky 0 x sa našlo
TOPlist TOPlist